Dokument archiwalny
Konsultacje społeczne dotyczące ustanowienia użytku ekologicznego „Zakrzówek”.

Urząd Miasta Krakowa  zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały  w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Zakrzówek”.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 27.08.2018 do 17.09.2018 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2018 r. na:

  • adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl

  • numer faksu 12 616 8891

  • adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31 - 949 Kraków

 

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Formularz konsultacji


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ZAJĄC
Data wytworzenia:
2018-08-23
Data publikacji:
2018-08-27
Data aktualizacji:
2018-08-27