Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
|  A-B  |  C-D  |
  E-F  |  G-H  |  I-J  |  K-Ł  |  M-N  |  O-P  |  R-S  |  T-U  |  W-Ż  |


SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A-B

 1.  
  C-D


 2.  
  G-H


 3.  
  K-Ł
 4.  
  M-N


 5. Przekierowanie do strony planu MORELOWAMORELOWA    6. Przekierowanie do strony planu MYDLNIKIMYDLNIKI   
 7.  
  O-P 8. Przekierowanie do strony planu PIASEKPIASEK   9. Przekierowanie do strony planu PIASKI WIELKIEPIASKI WIELKIE   (Składanie wniosków do 28 lutego 2020 r.)

 10.  
  R-S 11.   12.   13. Przekierowanie do strony planu SIEWNASIEWNA  


 14.  
  T-U


 15.  
  W-Ż
 16. Przekierowanie do strony planu ŻABINIECŻABINIEC   
   


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne