Audyt Wewnętrzny 

 

Celem prowadzenia Audytu Wewnętrznego jest usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostek Organizacyjnych pod względem organizacyjnym, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, informatyki  oraz w zakresie istniejącej gospodarki finansowej.


Zadania te realizuje się poprzez:

 

- niezależną i obiektywną ocenę funkcjonowania jednostki audytowanej, 

- zapewnienie Prezydenta i Dyrektora Magistratu, że jednostka ta realizuje zadania prawidłowo,

jednakże w momencie stwierdzenia nieprawidłowości - wydanie właściwych rekomendacji, mających na celu usprawnienie działalności jednostki.

 

Uregulowania prawne normujące pracę audytu w Urzędzie Miasta Krakowa:

 

Zespół Audytu Wewnętrznego, oprócz rocznych planów, przygotował również strategiczny plan obejmujący perspektywę lat 2009 - 2013, oraz późniejszą jego aktualizację, do roku 2020. Plan strategiczny, został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta i będzie służył zarządzaniu działalnością audytu wewnętrznego.

 

Strategiczny Plan Audytu Wewnętrznego (2009-2013)

Strategiczny Plan Audytu Wewnętrznego (2016-2020)

 

 

Zgodnie z metodyką Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA, dotyczącą oceny jakości działania audytu oraz zgodności ze standardami IIA, a określoną w "Quality Assessment Manual" v.5, nasz Zespół cyklicznie dokonuje takiej samooceny. Dwukrotnie (w 2010 oraz 2017 r.) byliśmy również poddani ocenie zewnętrznej, dokonanej przez niezależnych walidatorów.

 

 

Raport Rocznej Samooceny Jakości Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Krakowa - 2008

Raport Rocznej Samooceny Jakości Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Krakowa - 2009

Raport Rocznej Samooceny Jakości Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Krakowa - 2012

Wynik walidacji samooceny

Opinia walidatora

Raport Rocznej Samooceny Jakości Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Krakowa - 2014_2015

Ocena zewnętrzna 2017_opinia walidatorów

 

 

Szczegółowe rekomendacje i zalecenia wynikające z przeprowadzanych ocen, są wykorzystywane dla poprawy jakości wykonywania Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostkach Organizacyjnych.

 

Plan audytu wewnętrznego na 2020 r.

 

Plan audytu wewnętrznego na 2019 r.

 Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2019 r.

 

Plan audytu wewnętrznego na 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2018 r.

 

Plan audytu wewnętrznego na 2017 r.

 Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2017 r.

 

Plan audytu wewnętrznego na 2016 r.

 Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2016 r.

 

Plan audytu wewnętrznego na 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2015 r.

 

Plan audytu wewnętrznego na 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2014 r.

 

Plan audytu wewnętrznego na 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2013 r.


 

 

 

 

Plany Audytu Wewnętrznego i sprawozdania z wykonania planu w latach 2009-2012

Plany Audytu Wewnętrznego i sprawozdania z wykonania planu w latach 2004-2008

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-02-12 10:09:16
IZABELA STOBNICKA
 Edycja
2020-01-23 07:56:22
IZABELA STOBNICKA
 Edycja
2019-02-26 11:15:18
IZABELA STOBNICKA
 Edycja
2019-02-25 12:38:41
IZABELA STOBNICKA
 Edycja
2019-01-31 07:49:58
IZABELA STOBNICKA
 Edycja
2019-01-30 14:49:32
IZABELA STOBNICKA
 Edycja
2019-01-30 14:39:21
IZABELA STOBNICKA
 Edycja
2019-01-02 09:35:45
IZABELA STOBNICKA
 Edycja
2018-03-28 14:00:03
IZABELA STOBNICKA
 Edycja
2018-03-13 12:37:07
IZABELA STOBNICKA
 Edycja