Dokument archiwalny

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie:


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie został powołany Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXXII/916/09 z dnia 20 maja 2009 r. na podstawie: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póxn. zm.).

 

Uchwała Rady Miasta w par. 5 określa zakres działań Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, do których należy obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

 

Archiwum: