Archiwum BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
Dokument archiwalny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego jest placówką składającą się z:

Szkoły Podstawowej nr 75

Gimnazjum nr 8 Mistrzostwa Sportowego

Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

 

Dyrektor ZSOMS - mgr Krzysztof Sobesto

mgr Lucyna Bętkowska - wicedyrektor ds. pedagogicznych

mgr Monika Zelek - wicedyrektor ds. pedagogicznych

 

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

PEDAGOG SZKOŁY PODSTAWOWEJ 75

MGR PSYCHOLOGII MAŁGORZATA KONSTANTY

pokój nr 33 II piętro

Kontakt: tel. 12 411 29 48 wew.29

PEDAGOG GIMNAZJUM NR 8 ORAZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

MGR PEDAGOGIKI ANNA WAJMAN

pokój nr 33 II piętro

Kontakt: tel. 12 411 29 48 wew.29

 

Zakres działań pedagoga szkolnego:

koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom,

szczególną opieką otacza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

udziela porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom,

udziela informacji o możliwościach korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w instytucjach pozaszkolnych,

prowadzi z uczniami indywidualne rozmowy, udziela wsparcia psychologicznego,

podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,

organizuje oddziaływania profilaktyczne we współpracy z innymi pracownikami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi,

realizuje w szkole elementy kampanii społecznych, programów profilaktycznych i prozdrowotnych,

udziela porad w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjnej,

prowadzi z uczniami zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne,

realizuje zadania w zakresie udzielania pomocy materialnej (współpraca z MOPS, fundacjami i stowarzyszeniami),

pracuje na rzecz rodzin dotkniętych przemocą- procedura Niebieskiej Karty,

 

Opieka medyczna

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej

Zespół Szkół Ogólnokształcących MS - Gabinet Pielęgniarki

Cecylia Wójcik - st. pielęgniarka dyplomowana

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa, środowiska nauczania i wychowania

Dorota Wronka - st. pielęgniarka dyplomowana

Gabinet czynny:

 pn - pt 8.00 - 15.35 ( w tym wyjścia służbowe)

 tel. 12 411 29 48 w.31

 

Dane teleadresowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

ul. Grochowska 20

31-521 Kraków

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

tel./fax (12) 411 29 48 sekretariat

Pozostałe telefony:

tel. (12) 411 92 95 basen

tel. (12) 411 47 03 dział gospodarczo-techniczny

tel. (12) 412 07 06 księgowość

adres strony internetowej szkoły: zsoms.eu

e-mail: sekretariat@zsoms.eu