Co się stanie, gdy nie przyjmę oferty najmu lokalu socjalnego będącego realizacją wyroku sądowego?

 

Po upływie terminu ważności oferty, lokal zostanie wskazany kolejnej osobie oczekującej na pomoc mieszkaniową. W przypadku nieopuszczenia dotychczas zajmowanego lokalu, wierzyciel skieruje sprawę do komornika celem wykonania egzekucji przymusowej.

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.1182 z późn. zm.), po otrzymaniu skierowania uprawniającego do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, osoba uprawniona może zakwestionować prawidłowość tej oferty, może wytoczyć powództwo o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, a po nadaniu klauzuli wykonalności wyrokowi eksmisyjnemu – powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-09-19 12:29:29
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja
2019-05-13 16:08:34
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja
2018-03-27 14:20:38
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja
2017-03-17 13:37:16
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja
2016-04-21 10:53:52
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja
2015-05-14 15:03:19
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja
2014-04-02 10:51:29
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja
2010-08-16 13:56:07
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Publikacja