Jak uzyskać pozwolenie na ustawienie rusztowania dla wykonania remontu elewacji frontowej w Rynku Głównym, Rynku Małym, placu Szczepańskim, placu Wolnica?

 

Wniosek o zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu prowadzenia robót remontowo-budowlanych (m. in. ustawienie rusztowań) rozpatruje Wydział Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 w oparciu o procedurę SA-50.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 12 616 93 16.