Jaką procedurę należy zastosować w przypadku wnioskowania o drzewo będące w złym stanie fitosanitarnym kolidujące z inwestycją?

 

W przypadku gdy z inwestycją kolidują drzewa będące zarówno w dobrym stanie fitosanitarnym jak również obumarłe (lub w złym stanie fitosanitarnym) należy zastosować procedurę WS-20 (zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w związku z inwestycją prowadzoną przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - z wyjątkiem inwestycji związanych z budową lub przebudową dróg). Natomiast na terenach wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje procedura KZ-9 (Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków - na obszarze wyznaczonym w Porozumieniu). W takim przypadku na usunięcie drzew obumarłych lub w złym stanie fitosanitarnym zostanie wydana odrębna decyzja bez naliczania opłat za ich usunięcie.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA SROKA
Data wytworzenia:
2010-08-12
Data publikacji:
2010-08-12
Data aktualizacji:
2019-05-22