Kiedy otrzymam pieniądze?


Wydanie decyzji w sprawie przyznania prawa do jednorazowej zapomogi i wypłata świadczenia następuje w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.