Archiwum BIP MJO - Ośrodek Kultury 'Biblioteka Polskiej Piosenki'
Dokument archiwalny

Prawo


Statut - załącznik nr 9 do uchwały nr LXIII/911/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2012 r.

 

Regulamin organizacyjny

 

Schemat organizacyjny