Panel logowania

Regulamin Konta użytkownika w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (zwanego dalej Kontem)

 1. Konto działa w ramach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, prowadzonego przez Urząd Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – kontakt
 2. Dostęp do którejkolwiek z usług: Internetowy Dziennik Zapytań (IDZ), e-Nabór, Generator oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz Newsletter, zwanych dalej Usługami, wymaga uprzedniej rejestracji w systemie oraz aktywowania Konta użytkownika. Konta są prowadzone odrębnie dla osób fizycznych i dla firm.
 3. Konto i Usługi są udostępniane nieodpłatnie.
 4. Konto umożliwia:
  1. dostęp i korzystanie z Usług:
   • IDZ – wysyłanie zapytań do Urzędu Miasta Krakowa w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem,
   • e-Nabór– składanie aplikacji do naboru,
   • Generator oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
   • Newsletter - otrzymywanie e-mail z wiadomościami dot. Rady Miasta Krakowa i Urzędu Miasta Krakowa,
  2. przechowywanie danych identyfikacyjnych użytkownika w celu automatycznego wypełniania odpowiednich pól formularza Usługi e-Nabór lub Generator oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
  3. przechowywanie historii logowań do Konta.
 5. Urząd Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania Konta w przypadku:
  1. używania przez użytkownika danych identyfikacyjnych mogących wprowadzać w błąd co do jego tożsamości,
  2. używania przez użytkownika treści wulgarnych, mogących powodować odpowiedzialność karną, naruszających dobra osobiste podmiotów trzecich lub o innym, bezprawnym charakterze,
  3. dublowania Kont przez użytkownika,
  4. nieaktywowania Konta w ciągu 14 dni od dnia założenia konta (aktywacja Konta następuje poprzez link aktywacyjny wysyłany na adres e-mail podany przy rejestracji).
 6. Urząd Miasta Krakowa, w zakresie technicznej obsługi Kont i Usług, przyjmuje wyłącznie zgłoszenia e-mail kierowane na adres bip@um.krakow.pl
 7. Użytkownik zobowiązany jest do szczególnej ochrony poufności danych autoryzujących użytkownika w systemie (tj. loginu i hasła), w tym do nieudostępniania hasła osobom trzecim. Urząd Miasta Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, wynikające z nieuprawnionego dostępu do danych autoryzujących użytkownika z przyczyn leżących po stronie użytkownika.
 8. Logowanie do Konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konta użytkownika w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
 9. Każdy zalogowany użytkownik może samodzielnie usunąć własne Konto. Wraz z usunięciem Konta usunięciu ulegają wszystkie informacje zgromadzone w ramach tego Konta.
 10. Regulamin Konta użytkownika Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa dostępny jest pod adresem https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=20493&module=logowanie&act=regulamin. O każdej zmianie Regulaminu Konta użytkownika Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa użytkownicy zostaną powiadomieni e-mailem.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH