Dyżur
2019-09-24
Jacek Bednarz, w godzinach 16.00-17.00 Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze, 30-533 Kraków, ul. Rynek Podgórski 1, tel. 12 656-62-25, 12 616-81-16i

Powrót do kalendarza