BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 3

 Ikona oznaczająca informacje dla osób głuchych

OBSŁUGA OSÓB MAJĄCYCH TRWAŁE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

UWAGA! Urząd Miasta Krakowa otwarty dla bezpośredniej obsługi klienta

 

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa została uruchomiona specjalna strona poświęcona obsłudze osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się. Poniżej przedstawiamy informacje w jaki sposób można umówić się na wizytę w Urzędzie Miasta Krakowa, prezentujemy też najważniejsze usługi, z jakich możecie Państwo skorzystać w danym wydziale (np. otrzymanie zasiłku, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowej itp.). Zamieszczone zostały również linki do strony stanowisk informacyjno-podawczych Urzędu Miasta Krakowa, na których można złożyć wniosek. Natomiast po kliknięciu na nazwę wydziału otworzy się jego strona www, na której znajdziecie Państwo m.in. dane teleadresowe wydziału, nazwisko dyrektora i godziny obsługi mieszkańców.

Wybrani pracownicy urzędu nawiążą z Państwem kontakt i udzielą pomocy w rozeznaniu sprawy, z którą Państwo przyjdziecie. Z uwagi na ich znajomość języka migowego w stopniu podstawowym, prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Można też zwrócić się pisemnie o pomoc do Portiera, który poprosi pracownika urzędu posługującego się językiem migowym.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikowanych poniżej informacji.

 

Umów się na wizytę:

 1. Wnioskodawca* składa wniosek o udostępnienie usługi do Urzędu Miasta Krakowa co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 2. Wniosek składa się według załączonego wzoru - WNIOSEK: PDF, DOC
 3. Wniosek można złożyć następującą drogą:

a. pocztą elektroniczną na adres: migowy.wizyta@um.krakow.pl
b. w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa,
c. listownie na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. 13.

 

* Dot. obsługi osób uprawionych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824)


Dodatkowa pomoc:

 

Kto może pomóc w urzędzie i w jakiej sprawie

W Urzędzie Miasta Krakowa wybrani pracownicy posługują się językiem migowym i mogą udzielić pomocy w podstawowym zakresie spraw:

 

Wybrane usługi Imię i nazwisko Kontakt Dodatkowa pomoc

 

świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, dodatki mieszkaniowe, Krakowska Karta Rodzinna 3+, Karta Dużej Rodziny, repatriacja, świadczenia dla żołnierzy


( Znajdź USŁUGĘ )

 

1. Paweł Stachowicz
2. Magdalena Bubień

 

Krakowskie Centrum Świadczeń 

Informacje kontaktowe


 


wydawanie dowodów osobistych, zameldowanie i wymeldowanie, Punkt Obsługi Przedsiębiorcy

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Jolanta ŁabędźWydział Spraw AdministracyjnychInformacje kontaktoweurodzenie dziecka, małżeństwo, zgon , odpisy z aktów stanu cywilnego

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Krystyna Gurgul
2. Marta Kruszak
Urząd Stanu Cywilnego


Informacje kontaktowepomoc mieszkaniowa

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Barbara Cepowska
2. Beata Walczy
Wydział Mieszkalnictwa


Informacje kontaktowewydawanie skierowań do szkół i placówek specjalnych oraz do klas integracyjnych, zapisanie dziecka do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej - dotyczy samorządowych placówek oświatowych

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Krzysztof Budzan
2. Mariola JezuitaWydział Edukacji
Informacje kontaktowe

złożenie wniosku, wniesienie uwag w ramach wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego/ projektu studium do publicznego wglądu, informacja o planie/studium

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Agata Gorczowska

 

 

Wydział Planowania Przestrzennego


Informacje kontaktoweinformacja na temat Urzędu Miasta Krakowa, obsługa prawna klienta

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Elżbieta Arkusiewicz
2. Magdalena Słowik
3. Tomasz Dudek

4. Bogusława Lewińska

 

 

Wydział Organizacji i Nadzoru

 

 

Informacje kontaktowewydawanie: decyzji pozwoleń na budowę, decyzji ustalenia warunków zabudowy, zaświadczeń

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Leszek Suchoń
Wydział Architektury i Urbanistyki


Informacje kontaktowe


podatki, opłaty (w tym skarbowa)

( Znajdź USŁUGĘ )


1. Urszula Korzec
2. Anna Mzyk
3. Iwona Oramus


Wydział Podatków i OpłatInformacje kontaktowe
programy profilaktyczne, działalność szpitali miejskich (Szpital Miejski Specjalistyczny im.G.Narutowicza, Szpital Specjalistyczny im.S.Żeromskiego), rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Krakowa, udzielanie informacji na temat żłobków samorządowych

( Znajdź USŁUGĘ )


1. Ryszard Osiński
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Informacje kontaktowe

informacje o środowisku, zezwolenia na usuwanie drzew oraz krzewów

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Halina Bańkowska

Wydział Kształtowania Środowiska

Informacje kontaktowe


gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Wiesława Bielat
2. Michał Bachowski

Wydział Skarbu Miasta


Informacje kontaktoweregulacja stanów prawnych gruntów, podział nieruchomości, prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

( Znajdź USŁUGĘ )

 

1. Karolina Winnicka

 

Wydział Geodezji


Informacje kontaktowezgromadzenia publiczne nie powodujące utrudnień w ruchu drogowym
, organizacja imprez masowych, zgromadzenia publiczne1. Krzysztof JaraczWydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Informacje kontaktowe
złożenie skargi,wniosku

złożenie petycji1. Iwona Pawelska
2. Krystian Frączek
3. Marcin Mianowski

Wydział Kontroli WewnętrznejInformacje kontaktowe

 


rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy, transport drogowy i działalność regulowana


( Znajdź USŁUGĘ )

 

1. Magdalena Godzik-Adamska

 

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

 

Informacje kontaktowe

 

 

 

Inne usługi:

 1. rejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdów, wydawanie - wymiana prawa jazdy – Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców ( Znajdź Usługę )
 2. dostęp na posiedzenia Rady Miasta Krakowa, kontakt z Radnymi Miasta - Kancelaria Rady Miasta Krakowa
 3. kontakt z Radnymi Dzielnic KrakowaBiuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa
 4. kultura, ochrona zabytków, nagrody i stypendia twórcze - Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( Znajdź Usługę)
 5. gospodarka komunalna, transport, odpady – Wydział Gospodarki Komunalnej ( Znajdź Usługę )
 6. informacja turystyczna, promocja Krakowa – Wydział ds. Turystyki ( Znajdź Usługę )
 7. sport - Wydział Sportu ( Znajdź Usługę )
 8. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, obsługa inwestorów, rewitalizacja - Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (znajdź Usługę)
 9. informacje w zakresie jakości powietrza, dotacji, PONE - Wydział Ds. Jakości Powietrza ( Znajdź Usługę )

 

 

Pomóż nam doskonalić Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Twoje odpowiedzi będą miały wpływ na kierunek rozwoju serwisu. Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA KOSELAK - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2012-03-27
Data publikacji:
2012-03-30
Data aktualizacji:
2020-09-11