BIP Archiwalny - A_SP147 (data archiwizacji: 2013-09-04, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVII/207/07 Rady Miasta Krakowa)