BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 110 im. ks.Jana Twardowskiego w Krakowie

Kontakt

  • Kontakt z Urzędem Miasta Krakowa e-mail: umk@um.krakow.pl

    CENTRALNA INFORMACJA UMK - TEL.: 12-616-1200    i    12-616-1207,    FAKS: 12-616-1721

> telefonicznie: 12 616 80 00, w godzinach 8.00–16.00,

> mailowo: interwencje@um.krakow.pl lub wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie krakow.pl,

> pisemnie: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Komunikacji Społecznej, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, z dopiskiem „INTERWENCJE”

 


 

Urząd Miasta Krakowa korzysta z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na ePUAP. Informacje dotyczące wysyłania dokumentów na adres ESP Urzędu Miasta Krakowa na ePUAP podane są na stronach ePUAP w sekcji "Pomoc"

Adresy skrytek ePUAP Urzędu Miasta Krakowa wskazanych do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych:

  • /UMKr/ServoPD – adres dedykowany dla dowolnej korespondencji kierowanej do Urzędu Miasta Krakowa. Dokument musi być opatrzony podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie o informatyzacji (bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).
  • /UMKr/ServoBP – adres dedykowany dla korespondencji wyłącznie w zakresie w którym, zgodnie z przepisami szczególnymi, pisma nie wymagają podpisu. Pisma obsługiwane w takim trybie zostały wskazane za pomocą ikony 
na stronach BIP MK. Uwaga! wysłanie pisma nie wymaga podpisu elektronicznego ale podpis elektroniczny wymagany jest, aby odebrać odpowiedź wysłaną na adres skrytki ePUAP odbiorcy.