BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

 

ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków

telefony:

  • sekretariat: 12 20 10 240, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
  • dziennik podawczy: 12 20 10 241
  • obsługa mieszkańców INFOLINA 12 20 10 242

 

email: sekretariat@zzm.krakow.pl

 


 

 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek zgodnie z art. 10 ustawy.

Zgodnie z art. 13 udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.