BIP MJO - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://dworek.eu/

 

Mamy pomysł na kulturę!

 

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” jest instytucją interdyscyplinarną, prezentującą najciekawsze zjawiska kultury. W zabytkowych białych murach przenikają się i uzupełniają wzajemnie sztuki wizualne, teatr, film, muzyka i literatura, a także powstają unikalne projekty małe - lokalne i duże – międzynarodowe. W swojej działalności kierujemy się hasłem “Inspirujemy, organizujemy, kreujemy”, dzięki któremu realizujemy nasze statutowe cele, a w szczególności przygotowujemy i aktywizujemy społeczność do pełnego uczestnictwa w kulturze, rozbudzamy artystyczną wrażliwość i pobudzamy do współtworzenia oferty kulturalnej.

 

Obok tradycyjnej misji instytucji kultury, Dworek Białoprądnicki spełnia również rolę wyjątkową - to „strażnik” pamięci lokalnej. Jego historia sięga połowy XVI wieku i obfituje w związki z najwybitniejszymi postaciami kultury i historii Polski. Dlatego też jako instytucja publiczna za niezwykle ważną uznajemy współpracę z najbliższym otoczeniem, sprzyjanie budowaniu więzi społecznych oraz podejmowanie dyskusji o najważniejszych problemach społeczności lokalnej. Zabytkowa architektura Dworku Białoprądnickiego oraz bezpośrednie sąsiedztwo Parku Kościuszki to dodatkowe walory, na bazie których wraz z naszym najważniejszym odbiorcą - mieszkańcami Dzielnicy IV Prądnik Biały - budujemy swoisty ekosystem kultury.

 

 

Obecnie w strukturach administracyjnych Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki" znajduje się siedem Klubów Kultury, usytuowanych na terenie dawnej dzielnicy Krowodrza. Są to: Klub Kultury "Chełm", Klub Kultury "Łokietek", Klub Kultury "Mydlniki", Klub Kultury "Paleta", Klub Kultury "Przegorzały", Klub Kultury "Wena" oraz Klub Kultury "Wola".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej), zaś informacja, kóra może być niewzłowćznie udostępniona, jet udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ust.2).