BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 154

Informacje o jednostce


Nazwa: Samorządowe Przedszkole Nr 154
Symbol: PK154
Adres: ul. Kurczaba 19, 30-868 Kraków
Telefon: +48126582638
Faks: 12 658 26 38
Email: przedszkole154krakow@interia.pl
WWW: http://przedszkole154.blizej.info
NIP: 6793056055
Zakres działania: działalność wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza
Uwagi: Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 17.00. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak, adres e-mail inspektor6@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Marta Żugaj
Wicedyrektor mgr Agnieszka Palmi