BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Indeks tematyczny w układzie alfabetycznym

 Strona podmiotowa

 Strona główna

         Ogłoszenia
         Prawo
         PRACA - NOWE
         Informacje organizacyjne
         Kontakt z jednostką
         Redakcja

 Informacje o jednostce

         Przetwarzanie danych osobowych
         Dostępność architektoniczna
         Struktura Organizacyjna
         Kontrole, Skargi, Petycje, Audyt
         Rejestry i ewidencje

 Finanse i mienie

         Budżet
         Sprawozdania finansowe
         Mienie
         Wynajem lokali
                 Aukcje i przetargi na lokale użytkowe
                 Wynajem lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej
                 Aukcje i przetargi na lokale mieszkalne
         Nieruchomości zarządzane przez ZBK
         Podatki i opłaty
         Zamówienia publiczne
                 Poniżej 30 000 euro
                 Powyżej 30 000 euro
                 Zamówienia na usługi społeczne
                 Informacje o zamiarze zawarcia umów
                 Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
                 Wstępne ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach
                 Archiwum zamówień
         Pomoc publiczna
         Wykazy zamówień publicznych i umów

 Polityki, programy, raporty

         ZBK w UE

 E-URZĄD

         Jak załatwić sprawę
                 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
         Elektroniczna Skrzynka Podawcza