BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka