BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2
Indeks tematyczny w układzie alfabetycznym

 Strona podmiotowa

 Informacje o jednostce

         Przetwarzanie danych osobowych

 Prawo

         Podstawowe przepisy
         Akty administracyjne wydawane przez jednostkę
         Kontrole
         Rejestry, ewidencje, archiwa
                 Rejestry mieszkańców
                 Rejestry pracowników
                 Rejestry korespondencji
                 Rejestry zarządzeń Dyrektora DPS
                 Rejestry pełnomocnictw i upoważnień pracowników DPS
                 Rejestry skarg, wniosków i petycji
                 Rejestr wyroków sądowych
                 Rejestr depozytów
                 Rejestr zamówień publicznych

 Jak załatwić sprawę

 Finanse i mienie

         Budżet
         Mienie
         Wykaz zamówień publicznych i umów
         Sprawozdania

 Ogłoszenia

 PRACA - NOWE

 Zamówienia publiczne

         Zamówienia w trybie PZP
         Zamówienia, do których nie stosuje się PZP (do 30 000 Euro)
         Plany zamówień publicznych
         Archiwum zamówień publicznych

 Archiwum

 Informacje organizacyjne

         Redakcja
         Statystyki
         Instrukcja

 Struktura organizacyjna

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza