BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7

Informacje o jednostce


Nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
Symbol: ZSO7
Adres: ul. Złoty Róg 30, 30-095 Kraków
Telefon: +48126370897, 660637536
Faks: 126370897
Email: liceum17@kr.onet.pl
WWW: http://www.zso7.pl
NIP: 6771837153
REGON: 0006992180
Zakres działania: edukacja podstawowa, ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna
Uwagi: sekretariat czynny: godz. 8.00 - 16.00 Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny lub ustny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Sowa e-mail: inspektor5@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Lidia Kapała
Z-ca Dyrektora mgr Ewa Konsek
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-09-06 17:35:30
EWA KONSEK
 Edycja
2019-01-26 12:34:12
JACEK KUCHARSKI
 Edycja
2019-01-26 12:33:28
JACEK KUCHARSKI
 Edycja
2018-10-01 10:12:15
JACEK KUCHARSKI
 Edycja
2018-06-05 19:15:19
RYSZARD BIESIADA
 Edycja
2017-10-18 15:25:53
JACEK KUCHARSKI
 Edycja
2017-01-27 10:24:24
BARBARA CHMURA
 Edycja
2015-03-25 15:06:02
IZABELA BEDNARCZYK
 Edycja
2014-11-06 12:22:59
BARBARA CHMURA
 Edycja
2013-03-22 12:03:45
TADEUSZ HAWLICZEK
 Edycja