BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Indeks tematyczny w układzie alfabetycznym

 Strona podmiotowa

 Strona główna

         Ogłoszenia
         Prawo
                 Podstawowe przepisy
         PRACA - NOWE
         Kontakt z jednostką
         Redakcja

 Informacje o jednostce

         Przetwarzanie danych osobowych
         Dostępność architektoniczna
         Struktura organizacyjna
                 Wykaz placówek
         Kontrole, Skargi, Petycje, Audyt
         Rejestry, ewidencje, archiwa

 Finanse i mienie

         Mienie
         Ulgi, odroczenia, umorzenia
         Zamówienia publiczne
                 Zamówienia publiczne na usługi społeczne
         Remonty
         Wykazy zamówień publicznych i umów

 Polityki, programy, raporty

 E-URZĄD

         Jak załatwić sprawę
                 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
         Elektroniczna Skrzynka Podawcza