BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 52 im. M. Dąbrowskiej

Szkoła Podstawowa nr 52

im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie

Zapraszamy na oficjalną stronę szkoły: www.sp52.krakow.pl

 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.