kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa w dniu 1 marca 2019 r.

Metka i dziennik zmian
2018-12-21 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Termin składania wniosków do dnia 1 kwietnia 2019 r.
Sposoby składania wniosków do Studium opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Termin realizacji projektów: 12 października lub noc z 12 na 13 października 2019 roku.

Termin zgłaszania ofert upływa w 29 marca 2019 r.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, obejmujące termomodernizację budynków, realizowaną na zasadach określonych w Programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa, przyjętego uchwałą Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. z późniejszymi zmianami, zwanej dalej uchwałą.

Czas trwania naboru: od 1 lutego do 29 marca 2019 r.

Metka i dziennik zmian

Rusza kolejna edycja projektu "Sztuka do Rzeczy - design w Krakowie".

Metka i dziennik zmian

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór projektów do drugiej edycji NOCY TAŃCA, która odbędzie się 16 czerwca 2019 r.

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 r.

Metka i dziennik zmian

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn.: Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów.

Metka i dziennik zmian

Wnioski wraz z kompletem dokumentów (dyplom lub rekomendacje) i wskazaniem wybranej lokalizacji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2019 r. (włącznie).

Metka i dziennik zmian

Od dnia 4 marca 2019 r. każda osoba uprawniona do posiadania dowodu osobistego będzie mogła złożyć wniosek o wydanie nowego e-dowodu.