kanał rss
Metka i dziennik zmian

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

Metka i dziennik zmian

Wezwanie do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu domu pomocy społecznej w Krakowie, ul. Babińskiego 25 z dnia 20 maja 2020. Znak sprawy: PS.4154.1.2020

Metka i dziennik zmian

W związku ze stopniowym wprowadzaniem łagodzenia obostrzeń i ograniczeń

Metka i dziennik zmian

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2020 r. przywraca się funkcjonowanie

Metka i dziennik zmian

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa zawierających zasady organizacji pobytu dzieci w szkole.

Metka i dziennik zmian
2020-05-23 Wznowienie naboru na stanowisko specjalista.

Procedury naboru na stanowisko specjalista zostają wznowione z dniem 25 maja 2020r.