kanał rss
Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie informujące strony o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa myjni ręcznej 5-stanowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 68/35, 68/43 obr. 2 Nowa Huta przy ulicy Okulickiego w Krakowie”, na 9 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.