kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy antenowej konstrukcji wsporczej, montaż instalacji radiokomunikacyjnej

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dotyczącego skupu i przetwarzania odpadów metalowych (brykietowanie wiórów metalowych) zlokalizowanego w Krakowie, przy ul. Igołomskiej, 12 na działce nr 87, obręb 0042 Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian

”Budowa kolektora odciążającego w rejonie ul. Żołnierskiej, Prokocimskiej, na odcinku od kolektora w ul. Goszczyńskiego do ul. Prokocimskiej w Krakowie"

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Emaus i drodze bocznej od ul. Emaus w Krakowie na działkach nr 719/1, 719/2, 748/3, 581, 719/3, 719/4, 719/5, 719/6 obr.11 Krowodrza”.