kanał rss
Metka i dziennik zmian

„budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną, z budową dojścia i dojazdu na działce nr 44/6 obr.3 Podgórze, budowa wjazdu z działki nr 44/3 na działkę nr 44/6 obr.3 Podgórze w rejonie ul. Dąbrowa w Krakowie”