kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Pijarskiej 3 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego budynku przy ul. Długiej 6 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w sakresie przebudowy 3 otworów okiennych