kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Klasztornej, Odmętowej, Jutrzyńskiej, Stare Wiślisko, Zbyszka z Bogdańca i w ulicy bocznej od ul. Klasztornej w Krakowie oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ul. Klasztornej w Krakowie na działkach nr 263/5, 265, 266, 198, 199, 186/4, 288/1, 288/2, 289/3, 290, 187/9, 197/5, 194/6, 194/8 obr. 58 Nowa Huta oraz na działkach nr 146/14, 154/1, 23/3, 22/1, 147/1, 18/3, 23/6, 148, 60/9, 94/2 obr. 59 Nowa Huta ”.

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą, miejscami postojowymi, układem pieszo-jezdnym i zjazdem (z działki nr 144/29 obr. 64 Podgórze) na działkach nr 150/18, 151/12, 151/13, 151/14, 151/15 obr. 64 Podgórze przy ul. Wyżynnej w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Rydygiera 9, 13 dz. nr 66/30 obr. 58 Podgórze oraz ul. Schweitzera 5 dz. nr 75/63 obr. 58 Podgórze.

Metka i dziennik zmian
2020-07-02 Informacja dot. składania uwag do projektów planów miejscowych

Informacja o sposobach składania uwag wynikających ze zmiany przepisów w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz adres e-mail dedykowany składaniu uwag (-> Odnośnik do strony z informacją)

Metka i dziennik zmian
2020-07-02 Rozpatrzenie wniosków

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKAMYCZE" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

Metka i dziennik zmian
2020-07-02 Rozpatrzenie wniosków

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZANICA" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)