kanał rss
Metka i dziennik zmian
2020-07-02 Rozpatrzenie wniosków

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKAMYCZE" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

Metka i dziennik zmian
2020-07-02 Rozpatrzenie wniosków

Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZANICA" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Kozietulskiego 5 dz. nr 1278/7 obr. 53 Podgórze, ul. Kurczaba 14 dz. nr 406/1 obr. 55 Podgórze,

ul. Kurczaba 12 dz. nr 406/1 obr. 55 Podgórze, ul. Kurczaba 13 dz. nr 414 obr. 55 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

Budowa do siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami, z jedną studnią kopaną, siedmioma szczelnymi zbiornikami wybieralnymi oraz utwardzonymi dojazdami, miejscami postojowymi i dojściami do budynków na działce nr 18/4 obr. 62 Podgórze oraz budowa zjazdu na działce nr 18/4 i 18/5 obr. 62 Podgórze przy ul. Nazaretańskiej w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego willi przy ul. Sobieskiego 18 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa, rozbudowa i budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 222/2, 225, 328/1 obr. 4 Podgórze przy ul. Widłakowej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa, rozbudowa i budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 222/2, 225, 328/1 obr. 4 Podgórze przy ul. Widłakowej w Krakowie”.