kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o braku sprzeciwu

ul. Mieczysława Wrony 22,  dz. nr 48 obr. 81, j.ew. Podgórze

znak sprawy: AU-01-2.6743.7.5.2018.JFE

data milczącej zgody: 26.02.2018 r.

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania