kanał rss
Metka i dziennik zmian

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Termin składania ofert upływa 7 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali lakierni proszkowej wraz z rozbudową technologii lakierowania proszkowego o proces anodowania na częściach działek nr 228/2, 229/2, 230/2 i 231/2 obr. 12 nowa huta przy ul. Łuczanowickiej 30 w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. RODZINY OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW ZGŁOSZENIOWYCH DO PLEBISCYTU PN. MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINOM Z DZIEĆMI W ROKU 2020.