kanał rss
Metka i dziennik zmian

Przebudowa przegród zewnętrznych otworów stolarki okiennej i drzwi balkonowych.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji nr 18/6743.6/2018 z dnia 12.04.2018 r.,

znak: AU-01-2.6743.6.16.2018.DMT

dz. nr 126/2 i 200/1 obr. 42 Podgórze przy ul. Doktora Jana Piltza w Krakowie