kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz budynku jednorodzinnego z sześcioma stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych w parterze na działce nr 11/2, 12, 13,18 Obr. 33 Krowodrza przy ul. Gaik w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną i budowa drogi wew. na dz. nr 12, 13, 18 Obr. 33 Krowodrza przy ul gaik w Krakowie