kanał rss
Metka i dziennik zmian

Przebudowa fragmentu ulicy.

 

Metka i dziennik zmian

Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Agatowa, Kraków 260, 191/5, 191/3, 179/5, 179/6, 177/2, 176/2, 175/2, 171/3, 171/5/; obr. 104; jedn. ewid. Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.