kanał rss
Metka i dziennik zmian
2020-06-22 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAMPUS UP" wraz z niezbędną dokumentacją w dniach od 22 czerwca do 20 lipca 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 17-06-2020r. znak WS-05.6131.1.23.2020.KZ1 zezwalającej na usunięcie 12szt. oraz decyzji znak WS-05.6131.1.23.2020.KZ2 umarzającej postepowanie w części dotyczącej wydania zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa z terenu ul. Armii Krajowej 89 dz. nr 137/120 obr. 6 Krowodrza, ul. Armii Krajowej 87 dz. nr 455/70 obr. 6 Krowodrza, ul. Armii Krajowej 79 dz. nr 455/64 obr. 6 Krowodrza, ul. Jabłonkowska 17 dz. nr 455/5 obr. 6 Krowodrza, ul. Na Błonie 3 dz. nr 455/67 obr. 6 Krowodrza, ul. Na Błonie 3B dz. nr 462 obr. 6 Krowodrza, ul. Na Błonie 11B dz. nr 455/50 obr. 6 Krowodrza, ul. Na Błonie 11A dz. nr 455/23 obr. 6 Krowodrza, ul. Na Błonie 9A dz. nr 455/23 obr. 6 Krowodrza, ul. Na Błonie 11 dz. nr 455/29 obr. 6 Krowodrza, ul. Na Błonie 9 dz. nr 455/68 obr. 6 Krowodrza, ul. Na Błonie 7 dz. nr 455/16 obr. 6 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian

"Budowa cmentarza dla małych zwierząt wraz z wjazdem na działkę, infrastrukturą techniczną, parkingami i budynkiem administracyjnym na działkach nr 120/1 i 120/2 obr. 51 Krowodrza przy ul. Powstania Styczniowego w Krakowie"