kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w energię elektryczną obejmująca budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4 kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Botanicznej 3 oraz Kopernika 50 w Krakowie, na działce nr 124/2 obr. 50 Śródmieście”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w energię elektryczną obejmująca budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4 kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Kopernika 21a w Krakowie, na działce nr 12/19 obr. 52 Śródmieście”.

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa ul. Łutnia w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie budowy jednostronnego chodnika wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu w ulicach Łutnia i Bugaj w Krakowie, na działkach nr 395/1, 542/1, 553/3, 553/4, 597 obr.108 Podgórze”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa zespołu dziesięciu budynków mieszkalnych, jednorodzinnych jednolokalowych w zabudowie bliźniaczej wraz z naziemnymi miejscami postojowymi na działce nr 290/12 obr. 40 Podgórze wraz z budową dziesięciu zjazdów na działce nr 290/13 obr. 40 Podgórze przy ul. Dobrowolskiego w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian
2020-06-26 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 10 lipca 2020 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)