kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa schodów technicznych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Metka i dziennik zmian

„Budowa dwóch budynków wielorodzinnych, mieszkalno-uslugowych z garażem podziemnym waz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji, grzewczymi, wentylacji i elektrycznymi, z instalacjami wewnętrznymi poza budynkiem: kanalizacji deszczowej oraz ze szczelnym zbiornikiem retencyjnym na działkach ar 15,16 i 17/2 obr. 4 Krowodrza p zy ul. Kazimierza Wielkiego w Krakowie”