kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt).

Metka i dziennik zmian

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości.

Metka i dziennik zmian

Tytuł Filantropa Krakowa od 20 lat przyznawany jest osobom, instytucjom i firmom szczególnie zaangażowanym w niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. Prestiżowymi tytułami Filantropów Krakowa 2019 zostali uhonorowani: Alicja Szczepańska, Małgorzata Turek oraz krakowski oddział PGE Energia Ciepła.

Metka i dziennik zmian

BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, WIELOSEGMENTOWYM GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ZAKRKESIE:

A/ INSTALACJI: WODNO-KANALIZACYJNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z WYMIENNIKOWNIAMI CIEPŁA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ODDYMIANA, ELEKTRYCZNEJ,

B/ UKŁADU PLACÓW I DRÓG WEWNĘTRZNYCH W TYM DROGI POŻAROWEJ DLA BUDYNKÓW NA DZIAŁKACH: 415/24, 415/43, 415/45, 920, 527/13 OBR.29 KROWODRZA

 

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na działkach nr 138/3, 430/4 obr. 103 Podgórze przy ul. Czarnochowickiej 107 w Krakowie”