kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej

Metka i dziennik zmian

„Budowa elektroenergetycznych sieci – dwóch linii kablowych SN-15 kV relacji GPZ Lubocza – RS Nowa Huta przy ul. Wielkich Pieców w Krakowie, na działce nr 58 obr. 20 Nowa Huta, 136, 128/4 obr. 19 Nowa Huta”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami prąd, wod-kan, c.o. i c.w.u., z układem komunikacyjnym: budowa drogi do garażu podziemnego, zewnętrznych miejsc postojowych, chodnika, na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1 obr.33 Podgórze, z wjazdem z działki nr 302/30 obr. jw. z ul. Ruczaj w Krakowie, infrastruktura techniczna na działce nr 302/30 obr.jw.”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, z wewnętrznym układem komunikacyjnym: dojazdową do garażu podziemnego, zewnętrznymi miejscami postojowymi, chodnikiem, na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1 obr.33 Podgórze, wraz z instalacjami wewnętrznymi prąd, wod-kan, c.o. i c.w.u., wentylacja mechaniczna na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1, 302/19 obr.33 Podgórze, ze zjazdem z działki nr 302/30 obr.33 Podgórze, przy ul. Ruczaj w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na dz. nr 37/13, 37/12, 681/20, 681/3 obr. 33 Podgórze przy ul. Kobierzyńskiej i Pastelowej w Krakowie.