kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwusegmentowego z garażem podziemnym na działce nr 211/2 obr.33 Podgórze oraz instalacjami wewnętrznymi na działce nr 211/2, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5 obr.33 Podgórze, wraz z układem drogowym i infrastrukturą techniczną na działkach nr 211/2, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5, 229 obr.33 Podgórze przy ul. Ruczaj w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej