kanał rss
Metka i dziennik zmian

"Budowa garaży podziemnych i naziemnych miejsc postojowych na terenie otwartym wraz z niezbędną infrastrukturą realizowana w ramach inwestycji pod nazwą "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wbudowanymi, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdami i stacją trafo na działkach numer 248/4, 249/11, 249/13, 277/14, 248/3, 249/10, 249/12, 249/4 obręb 63 Podgórze, przy ul. Kordiana w Krakowie"".

Metka i dziennik zmian

„Zespół obiektów mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z dwoma lokalami oraz obiekt usługowy z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działkach 212/1, 212/2, 213 obr 7 Podgórze z wjazdem z ul. Sodowej na działce nr 485 oraz z ul. Skalica nr 483 obr 7 Podgórze"

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego o rozczłonkowanej bryle z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz wewnętrznymi instalacjami wod-kan, c.o., energii elektrycznej, zbiornikami retencyjnymi wraz z ich zewnętrznymi odbiornikami na działkach nr 378/5, 378/6 obr. 43 Podgórze oraz budowa zjazdu z działki nr 330/1 na działkę 377 obr. j.w. wraz z budową wewnętrznej drogi na działkach nr: 377, 378/5, 378/6 obr. j.w. przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian

„Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w energię elektryczną obejmująca budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4 kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Kopernika 38 w Krakowie, na działce nr 28/2 obr. 51 Śródmieście”

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przy ul. Łużyckiej w Krakowie, na działkach nr 200/3 obr.62 Podgórze, 317/6, 94/32, 94/46, 94/48 obr.61 Podgórze”