kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wolnostojącej

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku krytej pływalni wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13 w Krakowie wraz z parkingiem, boiskiem, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 39/1, 40/1 obr.2 Nowa Huta”.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Siewnej/Pachońskiego/ Bursztynowej/ Grażyny dz. nr 1178/8, 1179/10, 1180/3, 1181/10, 1181/12, 1181/13, 1181/16 obr. 43 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z nieruchomości przy ul. Pachońskiego 6A dz. nr 128/2 obr. 42 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian

"Punkt przyjmowania odpadów" przy ulicy Powstańców 66 w Krakowie na działce 281 obr.1 Nowa Huta.