kanał rss
Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd na turnus rehabilitacyjny z zajęciami sportowo – rekreacyjnymi i turystycznymi” przez Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Metka i dziennik zmian

„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach ewidencyjnych nr 5/7, 5/8, 5/10, 427/2, 427/3, 428/2, 428/3 obr. 14 Krowodrza w rejonie al. Focha 39 w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa ul. Ważewskiego (droga gminna 603520) w km 0+993.50 – 1+139.30 oraz ul. Zakarczmie (droga gminna 603626) w km 0+000.00 – 0+059.30"