kanał rss
Metka i dziennik zmian

ds. AU-02-3.6730.2.680.2019.ŁOK, zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o zawieszenie postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku o funkcji magazynowej z częścią biurową, wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbudowa drogi dojazdowej - ulicy Jeżynowej, budowa zjazdu publicznego z ulicy Giedroycia na ul. Jeżynową i zjazdu publicznego z ul. Jeżynowej na teren inwestycji kubaturowej,  na działkach nr 36/5, 9/2, 10, 11, 15/4, 15/5, 15/6, 15/1, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2 obr. 43 Nowa Huta przy ulicy Jeżynowej w Krakowie”.