kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Osiedla Kościuszkowskiego 10 dz. nr 108/9 obr. 7 Nowa Huta, Osiedla Kościuszkowskiego 6 dz. nr 108/5 obr. 7 Nowa Huta, Osiedla Niepodległości dz. nr 67/31 obr. 1 Nowa Huta, Osiedla Niepodległości 8 dz. nr 67/30 obr. 7 Nowa Huta, Osiedla Niepodległości 17 dz. nr 67/11 obr. 7 Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem użytkowym wraz z instalacjami wewnętrznymi wraz z budową dojścia i dojazdu na działkach nr 98/6, 98/7 obr.6 Krowodrza, wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 98/6, 98/7, 97/1, 93/6, 137/63 obr.6 Krowodrza, wraz z wjazdem z działki nr 137/63 obr.6 Krowodrza na działki nr 98/6, 98/7 obr.6 Krowodrza, przy ul. Balickiej w Krakowie”