kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa garaży podziemnych, naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-usługowego B4 z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, budowa budynku hotelowego z usługami H1 z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, budowa budynku biurowo-usługowego B5 z trzykondygnacyjnym garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. nr. 551/14, obr. 5 Śródmieście przy ul. Fabrycznej w Krakowie; oraz Budowa instalacji do naziemnego magazynowania produktów naftowych w ramach inwestycji p.n. Budowa budynku biurowo-usługowego B4 z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, budowa budynku hotelowego z usługami H1 z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, budowa budynku biurowo-usługowego B5 z trzykondygnacyjnym garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. nr. 551/14, obr. 5 Śródmieście przy ul. Fabrycznej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 540, 222, 97, 443/2, 443/1, 102, 224, 108, 113/4, 113/2 obr. 9 Nowa Huta przy ul. Makuszyńskiego, Nad Dłubnią i Podrzecze w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej o średnicy DN100mm na dz. nr 165/2, 184, 206/3, 206/4 obr. 79 Podgórze przy ul. Wielogórskiej w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi z garażem podziemnym i drogą wewnętrzną na działkach nr 149/5, 149/6, 149/7 obręb 34 Podgórze, budowa zjazdu z działki drogowej nr 149/11 obręb 34 Podgórze wraz z budową dojścia i chodnika, murów oporowych i przebudową skarpy na działce nr 149/11 obręb 34 Podgórze, rozbudową sieci wodociągowej na działkach nr 149/11, 149/19, 173/1 obręb 34 Podgórze, przy ul. Raciborskiej w Krakowie.”,

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem i instalacjami wewnętrznymi na części działki nr 118/6 obr. 21 Śródmieście oraz wjazdem dodatkowo na działce nr 118/2 obr. 21 Śródmieście przy ul. Pana Cogito w Krakowie

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 352, 353, 354, 355 obr. 29 Nowa Huta przy ul. Podstawie w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu w rejonie budynku nr 45 na Os. Kolorowym.

Metka i dziennik zmian

„Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w energię elektryczną obejmująca budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4 kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Kopernika 21a w Krakowie, na działce nr 12/19 obr. 52 Śródmieście”

Metka i dziennik zmian

„Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w energię elektryczną obejmująca budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4 kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Kopernika 23 w Krakowie, na działce nr 3/8 obr. 63 Śródmieście”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w energię elektryczną obejmująca budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4 kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Kopernika 38 w Krakowie, na działce nr 28/2 obr. 51 Śródmieście”.