kanał rss
Metka i dziennik zmian

DS. AU-02-3.6730.2.680.2019.ŁOK, OBWIESZCZENIE O WYDANIU ZAWIADOMIENIA WS. KOREKTY WNIOSKU o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku o funkcji magazynowej z częścią biurową, wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbudowa drogi dojazdowej - ulicy Jeżynowej, budowa zjazdu publicznego z ulicy Giedroycia na ul. Jeżynową i zjazdu publicznego z ul. Jeżynowej na teren inwestycji kubaturowej, na działkach nr 36/5, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15/4, 15/5, 15/6, 15/1, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2 obr. 43 Nowa Huta przy ulicy Jeżynowej w Krakowie.", dokonanej pismami z dnia 08.10.2019r. i z dnia 14.10.2019r. (daty wpływu).

 

 

 

Metka i dziennik zmian

Zawidomienie o wydaniu decyzji z dnia 18-10-2019 r., znak: WS-05.6131.1.409.2019.AB, niezezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu dz. nr 198/10, obr. 65 Podgórze, przy ul. Wysłouchów 37 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych do celów gospodarczych z utworów trzeciorzędowych studni Sk-1 w Krakowie Podgórzu przy ul. Gruszczyńskiego.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z nieruchomości dz. nr 81/19 obr. 46 Podgórze przy ul. Kurasia 21.

Metka i dziennik zmian

"Rozbiórka budynków magazynowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej (wA, k, tD, eNA)

na działkach nr 301/2,301/5, 302/1,302/2,302/3, rozbiórka podziemnego kanału betonowego biegnącego do granicy z działką 301/6 oraz muru ogrodzenia na granicy z działką 305 oraz budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego, składającego się z modułów frontowego i oficynowego połączonych garażem podziemnym dwupoziomowym wraz z infrastrukturą techniczną, instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, wod-kan, C.O., wentylacją mechaniczną, przebudową wewnętrznej instalacji nN, oraz ciągami pieszymi na dz. nr 301/2, 301/5, 302/1, 302/2, 302/3 obr.14 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Kościuszki w Krakowie"