kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa 48 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi usługami, garażami podziemnymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym z terenowymi miejscami postojowymi, wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną wody, kanalizacji, gazu, elektryczną i teletechniczną na działkach: 51/14, 51/15, 51/16; 51/17; 51/18; 51/19; 51/20; 51/21; 51/22; 51/23; 51/24; 51/25; 51/26; 51/30; 51/31; 51/32; 51/33; 51/34; 51/35; 51/36; 51/37; 51/38; 51/39; 51/40; 51/41; 51/42; 51/43; 51/53, 51/54, 51/55, 51/ 56, 51/57, 51/58, 51/59, 51/60, 51/61, 51/62, 51/63, 51/64, 51/65, 51/66, 51/67, 51/68, 51/69, 51/70, 51/71, 51/5, 51/4, 192/3, 54/4, Obręb 7, Krowodrza, przy ulicy Podłużnej w Krakowie".

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE - STELMACHÓW" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją
w dniach od 23 listopada do 21 grudnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji opadowej oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy ul. Pękowickiej w Krakowie, na działkach nr 106, 108/7, 119/2, 124/1, 128/1, 124/2, 128/2 obr. 31 Krowodrza”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Pękowickiej w Krakowie, na działkach nr 119/2, 124/1, 128/1 obr. 31 Krowodrza”

Metka i dziennik zmian

„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Pękowickiej w Krakowie, na działkach nr 124/2, 125, 127 obr. 31 Krowodrza”

Metka i dziennik zmian

„Budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Powstania Styczniowego w Krakowie, na działkach nr 85/10, 85/16 obr. 53 Krowodrza”

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 8/2, 9 obr. 33 Krowodrza przy ul. Gaik w Krakowie”