kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i drogą wewnętrzną na działkach nr 149/5, 149/6, 149/7 obręb 34 Podgórze, budowa zjazdu z działki drogowej nr 149/11 obręb 34 Podgórze wraz z budową chodnika i przebudową skarpy na działce nr 149/11 obręb 34 Podgórze, przebudową chodnika na działce nr 149/16 obręb 34 Podgórze, rozbudową sieci wodociągowej na działkach nr 149/11, 149/19, 173/1 obręb 34 Podgórze, przy ul. Raciborskiej w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian

Ważne informacje dla osób niepełnosprawnych.

Metka i dziennik zmian

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu KRA0206_F przy ul. Królowej Jadwigi 137 D, na działce nr 180/4 obr 11 Krowodrza”