kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (wraz z instalacjami wod. – kan., gaz, c.o., c.w.u., elektryczną, wentylacja mechaniczną i budową wewnętrznej stacji transformatorowej) z garażem podziemnym i zewnętrznymi miejscami postojowymi na działkach nr 171/3, 171/5 i 171/6, 172/5, 172/9, 172/11, 172/13, 172/14, 172/15, 172/16, 172/17 i 172/12 obr. 33 Podgórze wraz z budową zjazdu z działki nr 172/12 (projektowanej ulicy 8-pułku ułanów) obr. 33 Podgórze w rejonie ulic Pszczelnej i Bułgarskiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwiema częściami nadziemnymi (wraz z instalacjami wod. – kan., gaz, c.o., c.w.u., elektryczną, wentylacja mechaniczną i budową wewnętrznej stacji transformatorowej) z garażem podziemnym i zewnętrznymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem drogowym na działkach nr 176, 177, 178/1, 178/2, 218/2, 218/6, 218/7, 218/8, 218/9, 218/10, 218/11, 218/13, 218/14, 218/15, 218/17, 218/19,219/3, obr. 33 Podgórze wraz z budową zjazdu z działki nr 219/5 (projektowanej ulicy 8-pułku ułanów) obr. 33 Podgórze w rejonie ulic Pszczelnej i Bułgarskiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

"Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 150/5 obr. 63 Podgórze, wraz z wjazdem na działkę z działki drogowej nr 413/18 i 413/3 obr. 63 Podgórze, z infrastrukturą techniczną- przy ul. Białoruskiej w Krakowie"

Metka i dziennik zmian

„Remont, przebudowa i nadbudowa istniejącej nieużytkowej oficyny tylnej kamienicy przy ul. Mikołajskiej 4 w Krakowie na cele mieszkalne, przebudowa istniejących i budowa nowych otworów drzwiowych i okiennych (w tym także w granicy z działką 213/1, 213/2, 215/2 obr.1 Śródmieście), doświetlenie wnętrza w części nadbudowanej oknami w ścianach zewnętrznych i lukarnami, budowa balkonów od strony północnej, budowa tarasu na poziomie IV piętra, budowa tarasów w przestrzeni poddasza, budowa windy, rozbudowa istniejącej wewnętrznej klatki schodowej, budowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu i remontem muru w granicy z dz. nr 215/2 obr. 1 Śródmieście, termoizolacja ściany zewnętrznej dodatkowo na dz. nr 215/2 obr. 1 Śródmieście, gazu i wody dodatkowo na dz. nr 213/1 obr. 1 Śródmieście przy ul. Mikołajskiej 4 w Krakowie”