kanał rss
Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

„Integracyjna pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę z okazji Międzynarodowego Dnia Chorych”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej na działkach nr 329/1, 12/214, 12/215, 12/132 obr. 55 Nowa Huta przy ul. Niepołomskiej i Plac Błonie-Beszcz w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji opadowej na działkach nr 384/5, 385/5, 386/3, 749/1, 750/1, 751, 594/11 obr.49 Podgórze przy ul. Malborskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z parkingiem podziemnym i naziemnym oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Alei Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego w Krakowie, na działkach nr 16/12, 16/7, 21/258, 21/211, 21/210 obr. 6 Nowa Huta”

Metka i dziennik zmian
2020-01-17 Podsumowanie ankiety

PODSUMOWANIE ANKIETY dotyczącej nośników reklamowych w Krakowie (listopad-grudzień 2019 r.) (-> Odnośnik do podsumowania - PDF)