kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zapraszamy 26 i 27 kwietnia w godz. 11.00-17.00 na Dni Ziemi - Krakowską Wystawę Ekologiczną

Metka i dziennik zmian

Budowa stacji transformatorowej kontenerowej wolnostojącej dla potrzeb zasilania przy ul. Bulwarowej.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 4/7, 15, 18/5, 18/7 obr. 11 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Piotra Borowego w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

"Instalacja do strzępienia złomu, eksploatowana w Zakładzie Przerobu Złomu Złomex S.A. w Krakowie przy ul. Igołomskiej 27"

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z parkingiem podziemnym i naziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach 16/12, 16/7, 21/258, 16/18 oraz fragmenty działek 21/210, 21/211, 54/1 i 21/173 obręb 6 jedn. ewid. Nowa Huta przy al. Generała Bora Komorowskiego w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 17.04.2019 r. - znak: WS-05.6131.1.51.2019.BB - zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z terenu przy ul. Fiołkowej 4 - dz. nr 102/12 obr. 4 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian 2 szt. drzew,

- znak: WS-05.6131.1.51.2019.BB1 – nie zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z ww. terenu

 .

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 250 mm na działkach nr 578, 575/2 obr. 11 jedn. ewid. Krowodrza w ul. Borowego w Krakowie”