kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterach składającego się z 2 lub 3 części naziemnych z garażem podziemnym i instalacjami wewnętrznymi wraz z układem placów i dróg wewnętrznych w tym drogi pożarowej dla budynków na działce nr 109/5 obr.1 Krowodrza wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej oraz przebudową i budową zjazdów na działce nr 284 obr. jw. (pas drogowy,

ul. Lindego) w Krakowie”

 

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z potrzebną infrastrukturą techniczną, przebudową sieci gazowej na działkach nr 82/2 i 82/4 i 77 obr. 37 Podgórze oraz budowa zjazdu z działki nr 77 obr. 37 Podgórze na działkę nr 82/2 obr. 37 Podgórze, budowa wjazdu z działki nr 82/4 obr. 37 Podgórze na działkę nr 82/2 obr. 37 Podgórze przy ul. Winnickiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na częściach działek nr 47, 48/1, 48/2 obr. 8 Krowodrza wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą: instalacje wod.-kan., instalację energii elektrycznej, instalacji gazowej oraz drogami wewnętrznymi, utwardzonymi placami, chodnikami na działkach nr 47, 48/1, 48/2, 50/3, 50/1, 58/2, 51/3, 52/3, 58/1, 313/6 obr. 8 Krowodrza, przy ul. Chełmskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100-150 na dz. nr 205/2, 72/13, 46/8, 72/12, 72/11, 72/18, 72/19, 72/9, 204, 46/9 obr. 14 Nowa Huta przy ul. Karola Irzykowskiego w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu przy ul. Fiołkowa 4 - dz. nr 102/12 obr. 4 Śródmieście.

Metka i dziennik zmian

"Budowa odcinka drogi gminnej lokalnej oznaczonej w mpzp jako KDL9 (km 0+000,00 – 0+239,11) oraz odcinka drogi gminnej dojazdowej KDD39 (km 0+000,00 – 0+008,45) i drogi gminnej dojazdowej KDD40 (km 0+021,30 – 0+138,27) w rejonie ulicy Półłanki w Krakowie.”