kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 905/15, 905/17, 352/1, 743, 747, 350/3, 351/2, 906 obr. 21 Krowodrza przy ul. Pod Szwedem w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250/300 mm oraz sieci wodociągowej DN 100/150 mm na działkach nr 896/3, 895, 894, 892/1, 892/2, 891, 890, 889 obr. 33 Krowodrza przy ul. Jordanowskiej w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 2/5, 2/7, 3/6, 3/8, 14/3, 15/6, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 16/16, 16/18, 16/19, 17/15, 17/17, 17/18, 17/19, 17/20, 17/21, 17/22, 18/7, 18/8, 18/11, 18/12, 18/23, 18/24, 18/25, 18/26, 19/10, 19/11, 19/12, 19/13, 20/5, 20/6, 21/2, 21/3, 23, 24/4, 25/3, 25/4, 26/1, 26/2, 27/16, 27/17, 27/18, 27/19, 318/3, 318/4, 318/5, 318/6, 320/1, 324/1, 324/2, 324/3, 335, 3/9, 14/2, 15/7, 320/2, 12/2, 16/26, 16/27 obr. 3 Podgórze, na działkach nr 424/1, 429/4, 429/11, 429/12, 429/15, 429/17, 429/18, 429/20, 429/22, 429/23, 429/24, 429/25, 430/1, 430/9, 431/1, 431/5, 431/6, 432/2, 440/1, 436/5, 436/6, 552, 553, 424/7, 431/2 obr. 2 Podgórze i na działkach nr 109, 120/3, 124/1, 124/2, 120/4, 82/3, 82/4, 98/1, 98/4, 98/5, 100/1, 100/3 obr. 1 Podgórze przy ulicy Tynieckiej w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych”.

 

Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie ścieków bytowych w szczelnym zbiorniku okresowo wybieralnym zlokalizowanym na działkach nr 27/1 i 28/2 obr. 93 Podgórze przy ul. Chałubińskiego w Krakowie, położonych w obrębie obszaru górniczego „Swoszowice” utworzonego dla wód leczniczych.