kanał rss
Metka i dziennik zmian

Wygaszenie decyzji nr AU-2/7331/2472/10 z dnia 26.08.2010 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne, wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną, na dz. nr 130 obr. 3 Śródmieście przy ul. Stradomskiej 17 w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” Przygotowanie i promocja XX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych”.

Metka i dziennik zmian
2018-10-16 Informacja z zakresu planowania przestrzennego

Od dnia 16 października 2018 r. obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "CZYŻYNY - REJON ULICY ŚLIWKOWEJ", "GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG", "OBSZAR ŁĄKOWY - REJON ULICY TYNIECKIEJ", "PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD""REJON ULICY RODZINNEJ".

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Skarbińskiego 14 i 16, przy placu zabawa dla dzieci.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu przy ul. Piastowska 46.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Chełmońskiego 4.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na dz. nr 18/23, 18/30, 18/31, 18/32, 18/38, 331/15, 331/5, 331/6, 331/7, 331/8, 331/13, 333/7, 333/10, 333/19, 333/20, 333/12, 333/15, 332/5, 334/1, 334/7 obr.3 Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie”.