kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 41, 42, 71, 72 jednostki ewidencyjnej Podgórze oraz 33, 34, 35, 36, 37 jednostki ewidencyjnej Nowa Huta miasta Krakowa województwa małopolskiego.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 3/26, 3/27, 6/16, 286/6, 572/8, 572/9, 823/4 obr. 49 Podgórze przy ul. Zabawa w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Morelowej w Krakowie, na działkach nr 30/57 obr.9 Krowodrza, 468 obr.10 Krowodrza”

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu ul. Senatorska 27, ul. Mlaskotów 1,3,5 dz. nr 452 obr. 14 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian

„Budowa osiedlowej sieci cieplnej dla rejonu Opatkowice w Krakowie wraz z wymaganą przebudową istniejącej sieci cieplnej osiedlowej przy ulicach Babińskiego i Spacerowej w Krakowie, na działkach nr 340/10, 339/16, 339/15, 340/2, 339/12, 339/20, 340/12, 340/14, 340/13, 340/11, 339/19, 478/14, 478/28, 349/5, 349/6, 349/8, 349/10, 349/9 obr.71 Podgórze, 3/4, 1/31 obr.70 Podgórze”