kanał rss
Metka i dziennik zmian

UWAGA - zmiany w treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym na działkach nr 95/3, 95/6, 96/2 i 96/3 obr. 3 Śródmieście, rozbudowa przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na działkach nr 95/2, 95/3 i 95/6 obr. 3 Śródmieście, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną na działce nr 95/6 obr. 3 Śródmieście oraz budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 95/2, 95/3, 95/5, 95/6 i 96/2 obr. 3 Śródmieście przy ul. Stradomskiej 12-14 i 12a w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy instalacji centralnej wody użytkowej

Metka i dziennik zmian

.: „Przebudowa pomieszczeń budynku dydaktycznego D-8 należącego do AGH wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną: przebudowa i remont budynku D-8; rozbudowa wewnętrznej drogi dojazdowej po rozbiórce istniejących schodów i chodnika, wycince 1 drzewa, przesadzeniu 1 drzewa; ogrodzenie miejsca dla rowerów wraz z instalacją punktu ładowania rowerów elektrycznych pod istniejącym budynkiem D-8 (pod aulą); oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na istniejącej drodze dojazdowej; budowa stanowiska badawczego urządzeń solarnych (ogniwa fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 kW, kolektory słoneczne o mocy cieplnej do 20kW na systemowych konstrukcjach wsporczych, wolnostojących) przy hali HD-8 wraz z osprzętem dodatkowym, połączeniami elektrycznymi i hydraulicznymi, ogrodzeniem stanowiska badawczego; montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych z doprowadzeniem energii elektrycznej; montaż czterech turbin wiatrowych na dachu budynku D-8 wraz z okablowaniem, masztami odgromowymi i montażem barier ochronnych na dachu budynku, na działce nr 699/6 obr. 4 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Wł. Reymonta 23 w Krakowie”.