kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew z terenu: dz. nr 812/4 obr. 49 Podgórze, przy ul. Albańskiej 7, dz. nr 811/61 obr. 49 Podgórze, przy ul. Białoruskiej, dz. nr 811/28 obr. 49 Podgórze, przy ul. Białoruskiej 10, dz. nr 812/8 obr. 49 Podgórze, przy ul. Czarnogórskiej 4, dz. nr 811/3 obr. 49 Podgórze, przy ul. Estońskiej 4, dz. nr 812/33 obr. 49 Podgórze, przy ul. Serbskiej 3, dz. nr 811/46 obr. 49 Podgórze, przy ul. Włoskiej 3 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 SDR 11 PE100RC na działkach nr 448/7, 448/13, 448/16, 244/10, 244/9 obr. 41 Podgórze przy ulicach Bunscha i Szymonowica w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu os. Dywizjonu 303 nr 64 dz. nr 167/3 obr. 7 Nowa Huta.