BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Mon, 12 Apr 21 17:58:08 +0200 Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139802 Mon, 12 Apr 21 14:32:00 +0200 Ostrzeżenie meteorologiczne - opady śniegu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139801 Mon, 12 Apr 21 14:30:15 +0200 wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Pysocice http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139761 Mon, 12 Apr 21 11:15:12 +0200 ZAWIADOMIENIE Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - dot. nowej drogi startowej -Kraków Balice http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139730 Fri, 09 Apr 21 14:58:35 +0200 Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu "MORELOWA" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139715 Fri, 09 Apr 21 09:58:20 +0200 Informacja z zakresu planowania przestrzennego po sesji RMK z 7 kwietnia 2021 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139691 dot. podjętych uchwał.

]]>
Fri, 09 Apr 21 09:49:20 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139697 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia przy ul. Podłużnej.

]]>
Thu, 08 Apr 21 15:50:43 +0200
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania z aktami sprawy http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139695 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania z aktami sprawy dla przedsięwzięcia przy ul. Wybickiego.

]]>
Thu, 08 Apr 21 15:45:42 +0200
Bezpłatne zabiegi sterylizacji bądź kastracji oraz znakowania kotów posiadających właściciela. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139694 Thu, 08 Apr 21 15:05:58 +0200 Informacja dla opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139690 Thu, 08 Apr 21 14:59:32 +0200 Rusza nabór wniosków w ramach Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139682 Thu, 08 Apr 21 12:57:16 +0200 Rusza nabór wniosków w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na rok 2021 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139681 Thu, 08 Apr 21 12:54:04 +0200 Komunikat dotyczący szczepień przeciw COVID-19 w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139606 Wed, 07 Apr 21 15:23:27 +0200 Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu miejscowego "KOBIERZYŃSKA" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139524 Tue, 06 Apr 21 10:24:32 +0200 Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu miejscowego "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139522 Tue, 06 Apr 21 10:20:13 +0200 Ogłoszenie o przetargu na udostępnienie jednego miejsca na bulwarze Czerwieńskim http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139520 Tue, 06 Apr 21 08:53:18 +0200 Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zadania pn. Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139465 Jedną z form konsultacji jest elektroniczna ankieta, do której wypełnienia zachęcamy. Link do formularza:

https://krakow.typeform.com/to/DmqwYP2S

]]>
Thu, 01 Apr 21 14:06:55 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o możliwości zapoznania się z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139449 Thu, 01 Apr 21 12:03:51 +0200 INFORMACJA o wyznaczeniu dodatkowego terminu dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu miejscowego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139431 Fri, 09 Apr 21 09:52:29 +0200 Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - dostępne bezpłatnie dla mieszkańców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139429 Wed, 31 Mar 21 13:31:06 +0200 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dot. realizacji zadania publicznego pt. „Pakiet powitalny dla cudzoziemców”. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139371 Tue, 30 Mar 21 15:28:24 +0200 Wykaz nieruchomości znajdujących się w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 121, przeznaczonych do oddania w dzierżawę podmiotowi wyłonionemu w przetargu pisemnym nieograniczonym w celu prowadzenia ośrodka jazdy konnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139374 Wykaz nieruchomości znajdujących się w Krakowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę

]]>
Tue, 30 Mar 21 14:56:14 +0200
Ograniczenia obsługi - informacje w zakresie załatwiania spraw w Wydziale Spraw Administracyjnych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139369 Tue, 30 Mar 21 13:59:06 +0200 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dot. realizacji zadania publicznego pt. „Kampania społeczna dot. różnorodności i wielokulturowości”. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139342 Mon, 29 Mar 21 19:19:25 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa w toku postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139344 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa w toku postepowania dla przedsięwzięcia przy ul. Widłakowej.

]]>
Mon, 29 Mar 21 18:12:55 +0200
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postepowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139343 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postepowania dla przedsięwzięcia przy ul. Powstańców.

]]>
Mon, 29 Mar 21 18:06:08 +0200
Otwarty konkurs ofert Rok Lema w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139341 Mon, 29 Mar 21 16:33:22 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Białoruskiej, ul. Dauna, ul. Serbskiej 4, ul. Włoskiej 11 oraz o terminie oględzin w sprawie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139337 Mon, 29 Mar 21 15:24:03 +0200 Kwalifikacja wojskowa 2021 przesunięta z powodu COVID-19 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139331 Mon, 29 Mar 21 14:42:34 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego "BIELANY" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139322 Mon, 29 Mar 21 13:29:21 +0200 Urząd Miasta Krakowa zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=139075 Fri, 19 Mar 21 13:17:32 +0100 Elektroniczna rezerwacja wizyty w Urzędzie Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137273 Fri, 19 Mar 21 13:11:15 +0100 Sprawy Administracyjne - jak załatwić sprawę http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137259 Wed, 31 Mar 21 13:14:34 +0200 Kierowcy i Pojazdy - jak załatwić sprawę http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137263 Fri, 19 Mar 21 14:30:21 +0100 Urząd Stanu Cywilnego - jak załatwić sprawę http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137264 Fri, 19 Mar 21 14:19:00 +0100 Telefony kontaktowe w sprawach załatwianych w Urzędzie Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=137261 Fri, 19 Mar 21 13:10:24 +0100