BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sat, 23 Jan 21 12:36:14 +0100 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136753 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”

]]>
Thu, 21 Jan 21 14:57:47 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136750 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Przeprowadzenie diagnoz integracji społecznej TUS, logopedycznych oraz do terapii ręki”

]]>
Thu, 21 Jan 21 14:26:58 +0100
Ogłoszenie konkursu dot. zadania publicznego pn. „Centrum Wielokulturowe” w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136746 Thu, 21 Jan 21 14:07:43 +0100 Rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu "OLSZANICA" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136743 Thu, 21 Jan 21 11:59:33 +0100 Rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu "ZABŁOCIE - ZACHÓD" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136742 Thu, 21 Jan 21 11:40:49 +0100 OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Małopolskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136737 Thu, 21 Jan 21 10:22:44 +0100 Obwieszczenie o Decyzji Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136734 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji zlokalizowanej przy al.  Maja w Krakowie.

]]>
Wed, 20 Jan 21 15:27:10 +0100
Informacja w sprawie wyniku przetargu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136714 Wed, 20 Jan 21 09:29:47 +0100 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji na usunięcie 2 szt. drzew przy ul. Mieczników http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136709 Tue, 19 Jan 21 15:27:35 +0100 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji na usunięcie 2 szt. drzew przy ul. Nad Potokiem 6 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136708 Tue, 19 Jan 21 15:25:32 +0100 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Schweitzera 21 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136707

 

]]>
Tue, 19 Jan 21 15:22:39 +0100
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Wielickiej 57 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136706

 

]]>
Tue, 19 Jan 21 15:19:44 +0100
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Duża Góra 32G http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136705 Tue, 19 Jan 21 15:15:37 +0100 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Fertnera 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136698 Tue, 19 Jan 21 12:10:37 +0100 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania i terminie oględzin ul. Kobierzyńska 58 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136697 Tue, 19 Jan 21 12:08:09 +0100 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania i terminie oględzin os. 2 Pułku Lotniczego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136696 Tue, 19 Jan 21 12:03:59 +0100 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania i terminie oględzin os. Mistrzejowice 5, os. Oświecenia 9, 39 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136695 Tue, 19 Jan 21 11:58:50 +0100 LII sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136686 Tue, 19 Jan 21 09:57:37 +0100 Informacja Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego nr 4 jednostki ewidencyjnej Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136661 Mon, 18 Jan 21 10:57:04 +0100 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY INFOLINII I TRANSPORTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIASTO KRAKÓW NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136582 Fri, 22 Jan 21 15:16:50 +0100 Dopłaty do czynszu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136565 Wnioski o dopłatę do czynszu można składać w terminie do 31 marca 2021 r.

]]>
Thu, 14 Jan 21 14:34:16 +0100
Urząd Statystyczny w Krakowie - badania realizowane w 2021r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136571 Badania statystyczne w 2021r. realizowane przez Urząd Statystyczny w Krakowie 

]]>
Thu, 14 Jan 21 14:27:43 +0100
Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa rozpoczął nabór wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136465 Nabór wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz osiągania niskich dochodów potrwa do 30 kwietnia 2021 r.

]]>
Tue, 12 Jan 21 15:51:18 +0100
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu „Kultura Odporna” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136443 Tue, 12 Jan 21 09:24:23 +0100 Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu miejscowego "DĄBIE" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136428 Mon, 11 Jan 21 13:32:30 +0100 Informacja o dodatkowej lokalizacji USC przy ul. Wadowickiej 8W http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136349 Fri, 08 Jan 21 14:20:26 +0100 Zakup Dzieł II edycja http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136286 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór wniosków na zakup dzieł z zakresu twórczości artystycznej i działań związanych z upowszechnianiem kultury

]]>
Mon, 11 Jan 21 11:24:52 +0100
Konsultacje społeczne - Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136293 Thu, 07 Jan 21 14:58:27 +0100 ALERT EPIDEMICZNY - SYTUACJA W MIEŚCIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136228 Urząd Miasta Krakowa zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta

]]>
Mon, 04 Jan 21 14:38:32 +0100
Stypendia Twócze Miasta Krakowa 2021 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136208 Mon, 04 Jan 21 11:20:23 +0100 System darmowego poradnictwa na terenie Krakowa - zmiany od 1 stycznia 2021 roku http://www.bip.krakow.pl/?news_id=136195 Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego zamknięte są do odwołania, pomoc udzielana jest wyłącznie zdalnie – drogą telefoniczną.

]]>
Thu, 31 Dec 20 16:32:04 +0100