BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Fri, 23 Oct 20 02:28:04 +0200 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133486 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Paczki świąteczne dla chorych na stwardnienie rozsiane”

]]>
Thu, 22 Oct 20 13:40:25 +0200
Obwieszczenie PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133484 Thu, 22 Oct 20 13:08:20 +0200 Komunikat w sprawie Programu Pomocy Lokatorom http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133479 Gmina Miejska Kraków informuje, że kolejna edycja Programu Pomocy Lokatorom nie zostanie ogłoszona.

]]>
Thu, 22 Oct 20 12:00:25 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133448 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wymasuj sobie zdrowie”

]]>
Wed, 21 Oct 20 14:47:12 +0200
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa przy al. Pokoju 89 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133444 Wed, 21 Oct 20 13:30:59 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu przy ul. Bojki 8 i ul. Stojałowskiego 33 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133437 Wed, 21 Oct 20 12:15:07 +0200 Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych również ONLINE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133391 Tue, 20 Oct 20 13:59:09 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o anulowaniu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu "OSIEDLE PODWAWELSKIE" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133388 Tue, 20 Oct 20 13:48:00 +0200 Dane kontaktowe do Wydziału Spraw Administracyjnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133299 Wydział Spraw Administracyjnych przygotował zaktualizowany informator o sposobie załatwiania spraw oraz dane kontaktowe do poszczególnych komórek Wydziału.

]]>
Tue, 20 Oct 20 10:22:41 +0200
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133326 położonej przy ul. Kuklińskiego

]]>
Mon, 19 Oct 20 15:03:34 +0200
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu miejscowego "AZORY - ZACHÓD" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133312 Mon, 19 Oct 20 12:19:51 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego "OLSZANICA" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133311 Mon, 19 Oct 20 12:15:40 +0200 Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu miejscowego "OS. WIDOK" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133309 Mon, 19 Oct 20 12:12:51 +0200 Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu miejscowego "ZABŁOCIE - ZACHÓD" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133308 Mon, 19 Oct 20 12:08:40 +0200 wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133301 na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Narcyza Wiiatra

]]>
Mon, 19 Oct 20 10:41:39 +0200
STAN EPIDEMII - STREFA CZERWONA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133276 Sat, 17 Oct 20 04:41:49 +0200 Komunikat Urzędu Stanu Cywilnego w sprawie ograniczeń liczby uczestników ceremonii zawarcia związku małżeńskiego w siedzibach USC http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133272 Fri, 16 Oct 20 15:31:02 +0200 Dostęp do tablic z ogłoszeniami urzędowymi http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133265 Fri, 16 Oct 20 14:39:00 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania i wizji lokalnej dot. usunięcie 1 szt. drzewa z nieruchomosci przy ul. Barbary 10 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133262 Fri, 16 Oct 20 14:34:27 +0200 wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133253 położonej przy ul. Poleskiej

]]>
Fri, 16 Oct 20 11:18:57 +0200
Krakowska Mikroretencja 2020 - lista nr 9 i 10 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133223 Thu, 15 Oct 20 13:36:59 +0200 Informacja dla rodziców o realizacji przez USC zgłoszenia urodzenia dziecka http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133217 Thu, 15 Oct 20 12:33:42 +0200 Ewidencja ludności i dowody osobiste - informacja dla klientów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133182 Wydział Spraw Administracyjnych informuje, że sprawy obywatelskie z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych będą załatwiane według poniższych zasad.

]]>
Thu, 22 Oct 20 14:28:55 +0200
Ogłoszenie o naborze uczestników do udziału w turnusie opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133181 Ogłoszenie o naborze uczestników do udziału w turnusie opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020

]]>
Wed, 14 Oct 20 14:12:21 +0200
Wejście w życie miejscowego planu "RYBITWY - REJON ULICY GOLIKÓWKA" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133148 Wed, 14 Oct 20 09:20:49 +0200 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Krakowski Panel Klimatyczny http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133109 Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej  na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Krakowski Panel Klimatyczny

]]>
Wed, 14 Oct 20 14:49:56 +0200
Nowe zasady kontaktu z Wydziałem Planowania Przestrzennego od 14 października br. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133122 Istnieje możliwość zapoznawania się z projektami planów wyłożonymi do publicznego wglądu w siedzibie Wydziału.

]]>
Wed, 14 Oct 20 09:34:23 +0200
Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Przyzby 10 w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133117 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Przyzby 10 w Krakowie”.

]]>
Tue, 13 Oct 20 15:25:05 +0200
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133050 Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej  na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Centrum Obywatelskie - ul. Reymonta 20

 

]]>
Tue, 13 Oct 20 14:25:18 +0200
URZĄD MIASTA KRAKOWA ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133107 Tue, 13 Oct 20 13:38:50 +0200 Informacja dla właścicieli kotów oraz społecznych opiekunów kotów wolno żyjących z terenu Gminy Miejskiej Kraków. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133103 BEZPŁATNE ZABIEGI KASTRACJI, STERYLIZACJI ORAZ ZNAKOWANIA KOTÓW POSIADAJĄCYCH WŁAŚCICIELA ORAZ KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW.

]]>
Tue, 13 Oct 20 13:14:07 +0200
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu miejscowego "KLEPARZ" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133092 Tue, 13 Oct 20 09:09:06 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu przez Prezydenta Miasta Krakowa decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133042 Mon, 12 Oct 20 11:09:51 +0200 Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego "OSIEDLE PODWAWELSKIE" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133037 Mon, 12 Oct 20 10:53:54 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o zgromadzonym materiale dowodowym pozwalający na rozstrzygnięcie sprawy w formie decyzji administracyjnej na usunięcie drzew przy ul. Lubostroń 7A, 7B http://www.bip.krakow.pl/?news_id=133018 Mon, 12 Oct 20 09:15:24 +0200 Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu na os. Dywizjonu 303 20A w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132998 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie żłobka w lokalu na os. Dywizjonu 303 20A w Krakowie".

]]>
Fri, 09 Oct 20 15:23:08 +0200
Obowiązek złożenia nowych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za „śmieci”) z uwagi na zmianę metody naliczania opłaty i wysokość stawki. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132887 Wed, 07 Oct 20 14:53:30 +0200 Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - ogłoszenie otwartego konkursu ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132781 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu.

]]>
Wed, 14 Oct 20 08:43:20 +0200
KOMUNIKAT O NOWYCH ZASADACH KONTAKTU z MRK w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=132200 Z uwagi na zagrożenie epidemiczne związana z pandemią koronawirusa od dnia 18.09.2020 r. do odwołania Punkt Konsultacji Prawych MRK w Krakowie zlokalizowany w boxie nr 49 w Centrum Administracyjnym przy al. Powstania Warszawskiego 10 zostaje zamknięty.

]]>
Fri, 18 Sep 20 09:48:23 +0200